WYSOKA JAKOŚĆ W DOBREJ CENIE!

O firmie Produkt Cennik Ochrona środowiska Usługi Pobierz

Zapraszamy od pon do pt
od 7 00 do 21 00

Witamy na stronie PPH i U „KOMAK” Sp. z o.o. w Głogowie !

Ochrona środowiska

Ścierniwo „KOMANT” produkowane na bazie żużla pomiedziowego nie zawiera wolnej krzemionki ponieważ SiO2  jest związana w postaci kompleksowych związków krzemu i nie powoduje groźnej choroby jaką jest pylica płuc.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w swym rozporządzeniu z dnia 14.01.2004 (Dz.U.16 poz. 156 rozdz. 2), które do czyszczenia powierzchni nie dopuszcza stosowania suchego piasku kwarcowego jako ścierniwa lub dodatku do innych rodzajów ścierniw, zaleca stosowanie ścierniwa z żużli pomiedziowych do czyszczenia metali i innych powierzchni a takim właśnie ścierniwem jest produkowane przez nas ścierniwo „KOMANT”.

Zużyte ścierniwo

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr62, poz.628) określa że, żużel pomiedziowy będący surowcem do produkcji ścierniwa jaki i zużyte ścierniwo nie jest odpadem niebezpiecznym.
Posiadamy Decyzję OŚ 6233.39.2014 z dnia 12.12.2014 na zbieranie oraz transport odpadów w postaci zużytego ścierniwa
z żużla pomiedziowego (kod odpadu 12 01 21). Zużyte ścierniwo podlega dalszemu gospodarczemu wykorzystaniu stanowiąc składnik materiału podsadzkowego w kopalniach głębinowych.

Od wszystkich naszych klientów przyjmujemy zużyte ścierniwo.

Karta Przekazania Odpadu