Ruszowice, ul. Rubinowa 3, 67-200 Głogów +48 768335968 biuro@komak-scierniwo.pl kreska_komak
 • English Language
 • german language
 • czech language
 •  

  environmental_protection_komak

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r., w sprawie emisji przemysłowych – IED, (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola).
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  27 sierpnia 2014 r., wprowadzającym zmiany w zakresie rodzajów instalacji, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego wraz z załącznikiem.
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów.

  Ustawa z dnia 20.07.2018 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. 
  Prawo Ochrony Środowiska DzU. z dnia 29.07.2019 Poz. 1396