Ruszowice, ul. Rubinowa 3, 67-200 Głogów +48 768335968 biuro@komak-scierniwo.pl kreska_komak
 • English Language
 • german language
 • czech language
 • Zapraszamy do zakupu naszego ścierniwa i zapoznania się ze szczegółową ofertą cenową.

  Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy Państwu wysokiej jakości produkt oraz dodatkowo odbiór odpadu powstałego w wyniku piaskowania ścierniwem.

  Ścierniwo produkowane jest na bazie żużla pomiedziowego i jest syntetycznym materiałem amorficznym, w którym SiO2 jest związana w postaci kompleksowych związków krzemu a zawartość wolnej krzemionki nie przekracza 1 % dzięki czemu stosowanie tego typu ścierniwa nie powoduje groźnej choroby jaką jest pylica płuc – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 217 poz.1833 z 2002 roku z późn. zmianami)

  Jest ono zalecane do stosowania w czyszczeniu strumieniowo-ściernym w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Oz. U. Nr 16, poz. 156 z dnia 14 stycznia 2004 r.) .

  Produkowane przez nasze przedsiębiorstwo ścierniwo znajduje szerokie zastosowanie w czyszczeniu metodą strumieniowo-ścierną tzw. piaskowaniu:

  • powierzchni i konstrukcji stalowych: statki, wagony kolejowe, kontenery, zbiorniki paliwowe
  • powierzchni ze stali stopowych
  • powierzchni metali kolorowych
  • powierzchni betonowych

  Ścierniwo produkujemy w oparciu o normę PN-EN ISO 111 26-3 . Produkt poddawany jest systematycznym badaniom w naszym Laboratorium Kontroli Jakości.