Ruszowice, ul. Rubinowa 3, 67-200 Głogów +48 768335968 biuro@komak-scierniwo.pl kreska_komak
 • English Language
 • german language
 • czech language
 • komak_scierniwo_gwarancja

  Ścierniwo należy chronić przed wilgocią poprzez odpowiednie warunki transportu jak i magazynowania.

  W przypadku opakowań typu Big Bag konieczne jest magazynowanie w zadaszonym pomieszczeniu a transport należy zabezpieczyć plandeką. Big Bagi powinno się również zabezpieczyć przed przemoczeniem poprzez ustawienie ich na paletach drewnianych.

  Producent nie ponosi odpowiedzialności za wilgotność produktu, która powstała wskutek niewłaściwego zabezpieczenia podczas transportu po stronie nabywcy oraz niewłaściwych warunków magazynowania produktu przez nabywcę.

  Zgodnie z normą PN-EN ISO 111 26-3 obecność w wyrobie gotowym nadziarna jak i podziarna nie jest jego wadą – max 10 %.