komak_scierniwo_witamy

Informujemy, iż z dniem 24 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1742).

Powyższe rozporządzenie wprowadza nowy obowiązek prawny w zakresie konieczności oznakowania środków transportu odpadów stanowiących pojazd lub zespół pojazdów w następujący sposób:
• tablicą koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, na której umieszcza się napis „ODPADY” naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 100 mm i szerokości linii minimum 15 mm;
• dopuszcza się zmniejszenie wymiaru tablicy do minimum 300 mm szerokości i minimum 120 mm wysokości oraz wysokości napisu „ODPADY” do minimum 80 mm i szerokości linii do minimum 12 mm, w przypadku gdy ze względu na wielkość lub konstrukcję środka transportu brakuje na nim powierzchni do umieszczenia tablicy o powyższych wymiarach wymiarach;
• oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu z przodu środka transportu, na jego zewnętrznej powierzchni;
• oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w tym odporne na warunki atmosferyczne.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem odpady w tym zużyte ścierniwo  winny być transportowane wraz dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów. Dokumentami tymi są:
• karta przekazania odpadów;
• faktura sprzedaży odpadów;
• podstawowa charakterystyka odpadów, w przypadku odpadów przekazywanych na składowisko odpadów;
• załącznik nr VII w przypadku transgranicznego przemieszczania odpadów;
• inny dokument potwierdzający rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów.

Pozostałe aktualności